Regulamin:

1. Strona zgłaszana do Katalogu musi być w języku polskim, zgodna z polskim prawem oraz nie może zawierać treści rasistowskich, pornograficznych, nazistowskich, fanatycznych, terrorystycznych, hakerskich, obraźliwych, wulgarnych a także nie może promować broni, narkotyków, nikotyny oraz hazardu.

2. Opis zgłaszanej strony musi być sensowny, zrozumiały i zgodny z zasadami języka polskiego. Powinien zostac umieszczony w odpowiedniej kategorii i posiadać co najmniej 500 znaków. Nie może zawierać treści wulgarnych i obraźliwych. Ostateczną decyzję o dodaniu bądź odrzuceniu wpisu podejmuje Administrator Katalogu.

3. Administrator Katalogu zastrzega sobie prawo do odrzucenia, modyfikacji, przeniesienia do innej kategorii i usunięcia wpisu w każdym momencie bez podania przyczyny.

5. O dodaniu, braku akceptacji wpisu lub usunięciu wpisu, jego Autor zostanie powiadomiony drogą emailową na adres podany w formularzu dodawania strony. W przypadku usunięcia lub braku akceptacji wpisu zostanie podany powód.

6. Katalog nie ponosi odpowiedzialności za treść wpisów publikowanych przez Autorów, treść reklamowanych stron ani za jakość świadczonych przez nie usług. Korzystanie z Katalogu nie wymaga podawania jakichkolwiek danych osobowych. W przypadku podania takowych w treści wpisu jego Autor przyjmuje do wiadomości, iż będą one ogólnodostępne i ponosi za to odpowiedzialność. Adres email służy wyłącznie do wysyłania generowanych automatycznie przez katalog powiadomień o akceptacji, braku akceptacji bądź usunięciu wpisu

7. Katalog zastrzega sobie prawo do zaprzestania dodawania nowych wpisów, zmiany regulaminu Katalogu oraz zaprzestania działalności w każdym momencie bez podania przyczyny i powiadomienia.

8. Reklamacje dotyczące wpisu przyjmowane są za pośrednictwem formularza kontaktowego katalogu.